Monday, June 3, 2013

बोधराजजी.........

बोधराजजी.........!
तपाईं पनि विदेशै पलाउनु भो,
एकजुग उतै हराउनु भो
सुन्छु,
धन निकै कमाउनु भो,
जीबन कति बनाउनु भो ? 

कोही भन्छन, अब...
उतै रमाउनु भो,
साथीभाइ समेत नयाँ पाउनुभो,
सम्झने र सोधीरहने
हाम्रो के कुरा भो र ?
जब मनै उता खन्याउनु भो !

बाह्र बर्षमा
खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन,
यहाँले त्यो समेत कटाउनु भो,
न कुनै चिट्ठी पठाउनु भो,
न सम्झी कसैसंग जताउनु भो !

बोधराजजी,
स्वप्न त स्वदेशकै ठूला ठूला थिए,
तपाईं पनि विदेशै पलाउनु भो,
याद हाम्राजति जलाउनु भो,
स्वप्न आफ्ना कति फलाउनु भो ?

बोधराजजी.........!

No comments:

Post a Comment

javascript:void(0)