Wednesday, July 29, 2009

बाटो

बाटो कहिल्यै बन्द हुँदैन
बाटो बन्द भयो भन्न हुँदैन
अझै फराकिलो नबन्ने हो भने
बनिसकेको बाटो खन्न हुँदैन

पहराहरुमा फूल फुल्छन भने
फूल सम्म पुग्ने बाटो हुनुपर्छ
खोंचहरुमा मूल फुटछन भने
मूल सम्म पुग्ने बाटो हुनुपर्छ

झुपडीहरुमा दीप बल्छन भने
दीप फैलाउने बाटो हुनुपर्छ
टहराहरुमा सीप खुल्छन भने
सीप फैलाउने बाटो हुनुपर्छ
न कांडे तार, न जंगली झार
न अग्ला पहाड़, न नदी जंघार
छेकबारले बाटो बन्द हुँदैन
बाटो अन्त्य भयो भन्न हुँदैन

हिंडेर त हेर, बाटो बन्छ
बाटोले पनि त बाटो खन्छ
नहिड्नेले बाटो छेक्न हुँदैन
हिड्नेका पैतालामा टेक्न हुँदैन

वर पर बाटो नभेटे देखि
कराएर हेर, टकराएर हेर
संशयका पर्खाल भत्काएर हेर
बाटो छेक्नेको ढंग हुँदैन
बाटो कहिल्यै बंद हुँदैन


Monday, July 27, 2009

and here goes the beginning....

This is a collection of my poems. The whole idea of creating a blog of my own was not mine. It was of my friend Basanta Gautam who knocked me many times to be active and creative. Thanks to him, I am going to start from the very crude beginning because I have much little knowledge on decorating a blog site.
javascript:void(0)