Monday, April 30, 2012

शब्द-संकल्प

जब शब्द छरिन्छ्न हावासरि, तिनको हुँदैन ख्याल  
जब शब्द भरिन्छन् बेलुनमा झैंहेर्नेहरु छ्यालब्याल  
अब शब्द शब्दमा पंख हाल्छु म, शब्दले भर्छु उडान 
शब्द शब्दका स्वप्न कोर्छु म, डाकी सुनौलो बिहान 

जब  शब्दहरुमा शक्ति भरिन्छ, शब्दले ठेल्छ्न ज्वार
शब्द शब्दले तीर खेल्दछन, शब्दले  काट्छन  धार   
अब शब्द शब्दका ताल रच्छु म, शब्द शब्दका छाल
शब्द शब्दमा भर्छु छट्पटीहर छट्पटीमा चाल   

जब शब्द छरिन्छ्न हावासरितिनको हुँदैन सार   
जब शब्द भरिन्छन् पांग्रामा झैंयात्रा चल्छ अपार
अब शब्द शब्दमा ज्यान भर्छु म, शब्द शब्दमा प्राण 
शब्द शब्दमा भर्छु स्वाभिमानस्वावलम्वी पहिचान 


अब शब्दहरुमा रंग भरेर पोत्नुछ यो संसार 
झलमल जगमग इन्द्रेणीमय रच्नुछ ढोका झ्याल
अब शब्द शब्दमा .........

No comments:

Post a Comment

javascript:void(0)