Thursday, September 13, 2012

ऐक्यबद्धता

(पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माणका लागि)सैंतिस साल पर्खायौ

पीठ फर्कायौ

तर्कियौ, तर्कायौ

समय घर्कायौ

अब फेरी कति समय माग्छौ ?

यो ढाँटको खेति केले ढाक्छौ ?

यहाँका तालहरु झैं थामिएका छौं हामी

यहाँका हिमालहरु झैं धानिएका छौं हामी

अब पोखरामा बिस्फोटन नरोज

न्याय देऊ यसलाई, आन्दोलन नखोज


No comments:

Post a Comment

javascript:void(0)