Tuesday, September 1, 2020

ए हरि जिन्दगी !


यार दम्भ कति, राम आत्मरति

धार शब्द कति, भोले यो छ मति

ए हरि जिन्दगी....................४

 

रिस उठ्छ कति, झोंक चल्छ कति ?

झिल्का छुट्छ कति, आगो बल्छ कति ?

साँप टोक्छ कति, बिष बोक्छ कति ?

साँढ मैमत्त छ, माथ ठोक्छ कति ?

 

माथ ठोक्छ कति, लात ठोक्छ कति

ए हरि जिन्दगी -----------------२

 

यार पुग्नु कहाँ, राम उड्नु कति ?

'वाह वाह', शिव! ताली सुन्नु कति ?

बेग दाब्नु अझै ! थाम्ने खै संगती ?

श्याम हुन्न खति ? रोक त्यो दुर्गति !


कृष्ण सुध्रोस् मति, दूर होस् दुर्गति 

ए हरि जिन्दगी ...................२ 

 

मिल्नु मट्टि न हो, जल्नु अग्नि न हो

बग्नु पानी न हो, लग्नु साँच्चै के हो ?

भोग, मोह कति, तृप्ति, श्री संचिति 

भेद, भाँती भरम, ए हरि जिन्दगी !

 

धार शब्द कति, प्यार आत्मरति 

ए हरि जिन्दगी .................२

2 comments:

javascript:void(0)