Wednesday, August 4, 2021

घर किन्दैमा

 घर किन्दैमा

घर हुँदैन
घर बनाउनुपर्छ
एउटा जीवंत प्राणीलाई झैं
घरका आँखा
घरका नाक
घरका कान
.............
र घरका हृदयमा
कम्तिमा पनि
एउटा जुन
एउटा फूल
एउटा संगीत
.............
र एउटा मीठो सम्झनाले
भरिरहनुपर्छ
बरू
घरै नहुनु सह्य हुनसक्छ
घर भएपछि भने
यसलाई मनाउनुपर्छ
घरजस्तै बनाउनुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment

javascript:void(0)